ClarijsZorg is een zelfstandige WMO-erkende zorgonderneming die actief is in Venlo en omliggende gemeenten. We zijn gespecialiseerd in autisme en aanverwante stoornissen.

In 2008 zijn we begonnen met het verlenen van zorg aan diverse burgers (jeugd en jongvolwassenen) met een hulpvraag. Anno nu bieden we Zorg voor jeugd, Individuele begeleiding en Beschermd Thuis.

Ons team bestaat uit zorgprofessionals met diverse achtergronden en expertises. Door opleiding en werkervaring dragen we extra kennis en inzicht mee, onder andere op het gebied van sport & beweging, politiewerk, jeugdzorg, maatschappelijk werk en pedagogiek.

ClarijsZorg - Voor professionals
ClarijsZorg - Voor professionals

Samenwerken

Autisme en aanverwante stoornissen gaan niet weg en drukken vaak een stempel op het welzijn van de cliënt en zijn of haar directe omgeving. Onze inspanningen zijn er daarom primair op gericht een stabiele situatie te creëren en te behouden. We geven daar onder meer vorm aan door proactief de samenwerking op te zoeken met het sociale netwerk van de cliënt.

Natuurlijk hechten we daarnaast zeer aan een gedegen professioneel netwerk.

ClarijsZorg gaat daarom graag het gesprek aan met alle partijen die betrokken zijn of willen raken bij de zorg voor burgers met een hulpvraag. Wellicht kunnen we iets voor elkaar betekenen. Neem gerust contact met ons op!

Certificering en kwaliteit

ClarijsZorg - Venlo en omstreken